Siirry pääsisältöön

Tiimipalaveri

Äidinkieli 5, vuorovaikutustaidot

Tehtävänantona oli lukea eOpas "64 vihjettä tulokselliseen palaverikäytäntöön" ja kirjoittaa, mitkä viisi kohtaa toimivat parhaiten oman tiimin palavereissa ja mitkä viisi kohtaa ovat sellaiset, jotka oman tiimin täytyy ottaa seuraavaksi käyttöön.

5 kohtaa jotka toimivat parhaiten tiimissä:

3. Jonkin palaverin sijaan voit kokeilla myös 5-10 minuutin henkilökohaista asioiden käsittelyä jokaisen avainhenkilösi kanssa erikseen kuin käydä tunnin kokous kaikkien kanssa yhdessä.

8. Pienemmät ryhmät ovat usein toimivampia ideointiin, aivoriiheen tms. tarkoituksiin.

39. Sovi myös, että jokainen kirjaa itseään koskevat asiat itselleen muistiin asioiden nopeuttamiseksi.

41. Noudata ideariihen osalta seuraavaa käytäntöä: kaikki ideat asetetaan pöydälle arvostelematta ja hylkäämättä. Vasta kun ideat ovat saatu esiin, voidaan miettiä, mikä niistä voivat olla toteutttamiskelpoisia ja millä lailla.

49. Varmista, että kaikki vaihtoehdot ratkaisuille on määritelty, jotta voidaan valia paras mahdollinen ratkaisu.


5 kohtaa jotka täytyy ottaa seuraavaksi käyttöön:

9. Määrittele selkeästi palaverin tarkoitus, tavoitteet ja keiden siihen tulee osallistua.

19. Estä häiriöt, kuten puhelut, käynnit, poistumiset, muut omat tekemiset yms. palaverissa.

42. Esitä enemmän avoimia kysymyksiä kuin suljettuja kysymyksiä.
Suljettuihin kysymyksiin voidaan vastata joko Kyllä, Ei tai En tiedä. Ne ovat esim seuraavanlaisia kysymyksiä: Onko/voiko/halutaanko...
Avoimet kysymykset pakottavat osallistujia puhumaan ja kertomaan enemmän: Miten/Kuinka olet ajatellut, että / voisimme tehdä tävän tuottavammin...

48. Puutu tilanteeseen, jos yksi tai useampi henkilö alkaa dominoimaan palaveria.

63. Palaveriarviointi


Lähde: https://salonkoulutuskuntayhtyma-my.sharepoint.com/personal/petri_laaksonen_sskky_fi/Documents/eKirjoja/64_vihjetta_palaverikaytantoon.pdf?slrid=c055329e-70cf-4000-7b2f-30d3a5402c34

Kommentit